จองเลย!เลือกประเภทกล่อง
และจำนวนที่คุณต้องการ

ลังเอกสาร (M)
30 x 32 x 41cm (40 Cell)

ราคา
ต่อหน่วย

120

บาท
ต่อเดือน

0Cell

0ThB/M

ลังกระดาษ (L)
43 x 44 x 47cm (80 Cell)

ราคา
ต่อหน่วย

240

บาท
ต่อเดือน

0Cell

0ThB/M

กล่องแขวนเสื้อ
50 x 58 x 97cm (100 Cell)

ราคา
ต่อหน่วย

300

บาท
ต่อเดือน

0Cell

0ThB/M

กล่องพลาสติก (M)
34 x 52 x 27cm (40 Cell)

ราคา
ต่อหน่วย

120

บาท
ต่อเดือน

0Cell

0ThB/M

กล่องพลาสติก (L)
32 x 52 x 36cm (60 Cell)

ราคา
ต่อหน่วย

180

บาท
ต่อเดือน

0Cell

0ThB/M

ลังเอกสาร (M)
30 x 32 x 41cm (40 Cell)

ราคา
ต่อหน่วย

120

บาท
ต่อเดือน

0Cell

0ThB/M

ลังกระดาษ (L)
43 x 44 x 47cm (80 Cell)

ราคา
ต่อหน่วย

240

บาท
ต่อเดือน

0Cell

0ThB/M

กล่องแขวนเสื้อ
50 x 58 x 97cm (100 Cell)

ราคา
ต่อหน่วย

300

บาท
ต่อเดือน

0Cell

0ThB/M

กล่องพลาสติก (M)
34 x 52 x 27cm (40 Cell)

ราคา
ต่อหน่วย

120

บาท
ต่อเดือน

0Cell

0ThB/M

กล่องพลาสติก (L)
32 x 52 x 36cm (60 Cell)

ราคา
ต่อหน่วย

180

บาท
ต่อเดือน

0Cell

0ThB/M

CloudRoom Per-Cell (Base Rate)

{{perCellPlan.count}}Units
{{perCellPlan.cell.toLocaleString()}}Cell
{{perCellPlan.monthly_fee.toLocaleString()}}ThB/M

BEST OFFER! (Bundle Package)

{{bestPlan.name}}

{{perCellPlan.count}}
Units
{{perCellPlan.cell.toLocaleString()}}
/{{bestPlan.bundle_cell.toLocaleString()}}Cell
{{bestPlan.monthly_fee.toLocaleString()}}
ThB/M

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

ลงทะเบียน
และส่งคำขอกล่อง

ลงทะเบียนและทำการจองครั้งแรกโดยเลือกประเภทกล่องที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

รอวันมา Pick-Up ของที่บ้าน

หลังจากแพ็คของลงกล่องเรียบร้อยผู้ใช้งานแค่รอวันและเวลาที่นัดให้เข้าไปรับของ

ขั้นตอนที่ 3

จัดการสิ่งของในหน้าจัดการของคุณ

เมื่อตรวจสอบสิ่งของทั้งหมดแล้ว App ในมือถือจะให้คุณจัดการของของคุณได้อย่างง่ายดาย

ทำไมคนถึงเลือกใช้บริการ
CloudRoom by JWD Store It! นี้?

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถอ้างอิงรายการสิ่งของที่ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการไม่รับฝากในพื้นที่จัดเก็บของ CloudRoom by JWD Store-It! ตามรายการดังต่อไปนี้

 • เงินสด หลักทรัพย์ สมุดบัญชีธนาคาร แสตมป์ไปรษณียากร แสตมป์อากร หนังสือรับรอง เอกสารสำคัญ ตราประทับบริษัท บัตรเครดิต บัตรเงินสด
 • วัตถุที่เปราะบาง เช่น เครื่องจักรสายการผลิต เครื่องแก้ว เซรามิก แท่นบูชาทางพุทธศาสนา ฯลฯ
 • วัตถุที่สามารถปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและส่งผลต่อวัตถุชนิดอื่น วัตถุไวไฟ เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ถังแก๊ส ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ก สารเคมีสำหรับพ่นสี ฯลฯ
 • วัตถุอันตรายหรือสารอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง ยาเสพติด ดินปืน สารพิษ สารเคมี สารกัมมันตภาพรังสี
 • รายการที่อาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นเหม็น
 • อาหาร สิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์และพืช (รวมทั้งเมล็ดพืชและต้นกล้า)
 • วัตถุที่มีความยาวมากว่า 200 เซนติเมตร
 • วัตถุที่มีน้ำหนักมากกว่า 80 กิโลกรัม
 • สิ่งของที่มีมูลค่ามากว่า 10,000 บาท
 • ของเหลว
 • ขยะ
 • วัตถุผิดกฏหมาย
 • วัตถุอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยและผิดศีลธรรม

ณ ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถใช้บริการจัดเก็บของกับ CloudRoom by JWD Store-It! ได้เฉพาะบริเวณในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการใช้บริการที่นอกเหนือจากกรุงเทพฯ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า CloudRoom ทางอีเมล์ cs@cloudroom.me หรือ LINE ID:@jwdcloudRoom เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

CloudRoom by JWD Store-It! มีระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ในพี้นที่จัดเก็บทั้งหมดและเรามีกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

พื้นที่จัดเก็บมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ โดยมีการจัดการอุณหภูมิอย่างเหมาะสม

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อสภาพของสิ่งของระหว่างขนย้ายหรือเก็บไว้ในคลังสินค้าของเรา บริษัทฯมีทำประกันต่อสิ่งของหนึ่งหน่วยสูงสุดถึง 3,000 บาท ต่อสินค้าที่จัดเก็บ 1 หน่วย (เช่น กล่องพลาสติกคิดเป็น 1 หน่วย)

บริษัทฯจะไม่ถ่ายรูปของสิ่งของที่อยู่ภายในแต่ละกล่องที่จะนำไปจัดเก็บซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท พนักงานจะได้รับอนุญาตให้ถ่ายรูปกล่องที่มีการแปะรหัสของแต่ละกล่องเท่านั้นเพื่อสามารถให้ระบุกล่องแต่ละหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าสามารถตรวจสอบจากหน้าบัญชีของตนเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน

ในกรณีที่ต้องการจัดเก็บวัตถุที่มีรูปร่างอิสระ ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ใช้บริการเสนอราคาหน้างานเพื่อทำการประเมินราคาผ่านแอปพลิเคชันด้วยตัวเอง โดยปรกติแล้วพนักงานของ CloudRoom สามารถไปที่สถานที่ของลูกค้าภายใน 2-5 วันทำการถัดไป (ขึ้นอยู่กับจำนวนคิวของลูกค้าที่ส่งคำร้องมา)
*ณ ตอนนี้ บริการเสนอราคาหน้างานจะจำกัดเฉพาะลูกค้าที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลบางแห่งเท่านั้น ในกรณีที่ที่ตั้งของคุณตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า CloudRoom ผ่านทางอีเมล cs@cloudroom.me หรือ LINE ID:@jwdcloudroom เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนภายใต้ชื่อนิติบุคคลได้โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมล์หรือLINE แต่ไม่สามารถลงทะเบียนภายใต้ชื่อนิติบุคคลได้ทางเว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชันด้วยตัวเองได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า CloudRoom ทางอีเมล cs@cloudroom.me หรือ LINE ID:@jwdcloudroom เพื่อแจ้งความประสงค์เรื่องการจดทะเบียนภายใต้ชื่อนิติบุคคล

วิธีจัดเก็บสิ่งของประเภทเสื้อผ้ามีอยู่ 2 วิธีที่ลูกค้าสามารถเลือกจัดเก็บได้

1.) จัดเก็บโดยใช้กล่องแขวนเสื้อ: สำหรับผ้าที่บอบบางและมีความละเอียดอ่อน
*แนะนำให้แขวนเสื้อผ้าในกล่องแขวนเสื้อไม่เกิน 10 หน่วย เพื่อคุณภาพในการจัดเก็บที่สูงที่สุด

2.) จัดเก็บโดยการพับและใส่ในกล่องพลาสติก: สำหรับเสื้อผ้าที่ไม่มีรอยยับ คุณสามารถจัดเก็บเสื้อผ้าได้หลายชิ้นโดยการพับและใส่ไว้ในกล่องพลาสติกใบเดียว

วิธีจัดเก็บสิ่งของประเภทหนังสือมีอยู่ 2 วิธีที่ลูกค้าสามารถเลือกจัดเก็บได้

1.) จัดเก็บหนังสือแยกเป็นเล่มเดียว
- ลูกค้าสามารถตรวจสอบรูปภาพจากหน้าปกแต่ละเล่มในแอปพลิเคชันได้ด้วยวิธีนี้ โดยจะคิดเป็น 3 Cell ต่อหนังสือ 1 เล่มโดยไม่คำนึงถึงขนาดของหนังสือ

2.) จัดเก็บหนังสือหลายเล่มไว้ในกล่องเดียว
- ราคาจะคิดตามประเภทของกล่อง (กล่องกระดาษหรือกล่องพลาสติก) ที่เลือกใช้ในการจัดเก็บหนังสือทั้งหมด

แพ็คเกจ Bundle ถูกออกแบบมาให้ค่าบริการมีความเหมาะสมกับลูกค้าที่ใช้บริการจัดเก็บสิ่งของในปริมาณที่มากในระยะเวลาที่มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป โดยลูกค้าจะได้รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาการจัดเก็บ

ไม้ใช่ แพ็คเกจทุกชนิดของ CloudRoom by JWD Store It! ไม่ได้เป็น แพ็คเกจ Bundle มีเพียง CloudRoom Per-Cell เท่านั้นที่ไม่ใช่แพ็คเกจ Bundle

"CloudRoom Per-Cell" เป็นการจัดเก็บชนิดเดียวเท่านั้นที่ไม่ถือว่าเป็นแพ็คเกจ Bundle ซึ่งการจัดเก็บแบบ CloudRoom Per-Cell จะคำนวณจากปริมาตรทั้งหมดของสิ่งของและหลังจากนั้นจะแปลงหน่วยให้เป็น Cell โดยใช้สูตรของปริมาตร 1,000 ลบ.ซม. (10x10x10 cm = 1,000 cm3) เท่ากับ 1 Cell และ 1 Cell = 3ThB ต่อเดือน

แพ็คเกจ Bundle ของ CloudRoom by JWD Store-It!แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ชนิด โดยแพ็คเกจจะเรียกว่า Plan และใช้ชื่อว่า CloudRoom - X Plan โดยที่ X จะเป็นตัวระบุถึงขนาดของแพ็คเกจ
1.) CloudRoom - S Plan (400 Cell) *มีปริมาตรเท่ากับ 0.4 ลูกบาศก์เมตร
2.) CloudRoom - M Plan (1,300 Cell) *มีปริมาตรเท่ากับ 1.3 ลูกบาศก์เมตร
3.) CloudRoom - L Plan (3,000 Cell) *มีปริมาตรเท่ากับ 3.0 ลูกบาศก์เมตร
4.) CloudRoom - XL Plan (5,000 Cell) *มีปริมาตรเท่ากับ 5.0 ลูกบาศก์เมตร
*ลูกค้าสามารถอ้างอิงไปที่หน้าเว็บของ "แพ็คเกจ Bundle คืออะไร?" สำหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆ รวมถึงมีรูปภาพและตารางเปรียบเทียบเพื่อความเข้าใจในลักษณะของแพ็คเกจแต่ละชนิดอย่างละเอียด

สามารถเปลี่ยนได้ ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจการจัดเก็บไปยังระดับอื่นได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จัดเก็บ​ในหน่วยของ Cell และค่าบริการของการจัดเก็บแบบ "CloudRoom Per-Cell" บริษัทจะถือเอาค่าบริการที่สูงที่สุดในเดือนมาคิดค่าธรรมเนียมการจัดเก็บของเดือนนั้นๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า CloudRoom ทางอีเมล cs@cloudroom.me หรือ LINE ID:@jwdcloudroom เพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับของแพ็คเกจ

ไม่มีค่าใช้จ่ายของกล่องต่างๆในการจัดเก็บสิ่งของสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะทำสัญญาใช้บริการจัดเก็บของในระยะเวลาที่มากกว่า 3 เดือนเป็นต้นไป

การ "นำของออก" หมายถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำสิ่งเพียงแค่บางชิ้นออกจากรายการของที่จัดเก็บทั้งหมดเพื่อให้ส่งไปให้ที่อยู่ของลูกค้า และอาจมีการส่งกลับมาที่บริเวณจัดเก็บในวันเดียวกัน แต่ซึ่งลูกค้ายังมีความประสงค์ที่จะใช้บริการจัดเก็บต่อ โดยการชำระเงินรายเดือนจะยังคงเรียกเก็บในเดือนถัดไปตามปรกติ

การ "ส่งคืน" หมายถึงในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ส่งสิ่งของที่จัดเก็บอยู่ในรายการทั้งหมดกลับไปที่อยู่ของลูกค้า และลูกค้าไม่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการจัดเก็บต่อ โดยบริษัทฯจะทำการปิดบัญชีของลูกค้ารวมถึงการยกเลิกการชำระเงินรายเดือนของค่าบริการจัดเก็บ

ลูกค้าสามารถทำคำสั่งการ "นำของออก" ได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ถ้าลูกค้าพบเจอปัญหาทางเทคนิคต่างๆหรือระบบมีปัญหา สามารถติดต่อมาที่ฝ่ายบริการลูกค้า CloudRoom ทางอีเมล์ cs@cloudroom.me หรือ LINE ID:@jwdcloudroom พนักงานสามารถช่วยจองวันและเวลาเพื่อนำของออกส่งกลับให้กับลูกค้าได้

ลูกค้าสามารถทำคำสั่งการ "ส่งของคืน" ได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ถ้าลูกค้าพบเจอปัญหาทางเทคนิคต่างๆหรือระบบมีปัญหา สามารถติดต่อมาที่ฝ่ายบริการลูกค้า CloudRoom ทางอีเมล์ cs@cloudroom.me หรือ LINE ID:@jwdcloudroom พนักงานสามารถช่วยจองวันและเวลาเพื่อส่งของคืนทั้งหมดกลับให้กับลูกค้าได้ รวมถึงดำเนินการปิดบัญชีของคุณและยกเลิกการชำระค่าบริการรายเดือนของบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ

ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการจัดส่งต่อหน่วยของสิ่งของที่จัดเก็บ แต่จะคิดเป็นต่อ 1 ครั้งของการจัดส่ง ลูกค้าสามารถเอาของออกหรือส่งคืนของได้มากเท่าที่ต้องการ สำหรับการจัดส่ง 1 ครั้ง ค่าจัดส่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของยานพาหนะที่ลูกค้าเลือก เช่นรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถกระบะ

ราคาจะขึ้นอยู่กับเขตที่อยู่อาศัยของลูกค้าและจำนวนสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บ ซึ่งจะคิดเป็นกรณีๆไป ลูกค้าสามารถติดต่อมาที่ฝ่ายบริการลูกค้า CloudRoom ทางอีเมล์ cs@cloudroom.me หรือ LINE ID:@jwdcloudroom เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

มีบริการจัดส่งฟรี ถ้าลูกค้าใช้แพ็คเกจ Bundle ที่มีระยะเวลานานกว่า 3 เดือน ซึ่งจำนวนบริการฟรีนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของแพ็คเกจที่ลูกค้าเลือกใช้ สามารถอ้างอิงได้ตามรายการดังต่อไปนี้
1.) CloudRoom - S Plan (บริการจัดส่งฟรี 1 ครั้งต่อเดือน)
2.) CloudRoom - M Plan (บริการจัดส่งฟรี 1 ครั้งต่อเดือน)
3.) CloudRoom - L Plan (บริการจัดส่งฟรี 2 ครั้งต่อเดือน)
4.) CloudRoom - XL Plan (บริการจัดส่งฟรี 3 ครั้งต่อเดือน)
บริการจัดส่งฟรีนั้น (1) จะไม่มีใน CloudRoom Per-Cell และ (2)การจัดส่งฟรีรายเดือนไม่สามารถยกยอดไปเดือนถัดไปได้

เวลาการจัดส่งของคืนจะขึ้นอยู่กับเขตที่อยู่อาศัยของลูกค้า โดยปกติแล้วสิ่งของจะถูกส่งคืนถึงคุณในวันทำการถัดไป อนึ่ง ระยะเวลาในการส่งสิ่งของคืนให้กับลูกค้าจะขึ้นอยู่กับตารางการจองรถที่ให้ให้บริการลูกค้าท่านอื่นด้วย
*บริการจัดส่งจำกัดอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลบางแห่งเท่านั้น

จะมีค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับกรณีส่งของแบบเร่งด่วน ลูกค้าสามารถติดต่อมาที่ฝ่ายบริการลูกค้า CloudRoom ทางอีเมล์ cs@cloudroom.me หรือ LINE ID:@jwdcloudroom เพื่อแจ้งความประสงค์ในการส่งของแบบเร่งด่วนภายในวันเดียวกัน ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกเก็บผ่านบัตรเครดิตที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ

- ค่าธรรมเนียมแบบเร่งด่วนส่งภายในวันเดียวกัน คิดอยู่ที่ 800 บาทต่อครั้ง อนึ่งลูกค้าต้องแจ้งให้ ฝ่ายบริการลูกค้า CloudRoom ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 10:00 - 17:00น. ของจะถูกจัดส่งคืนให้ภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากได้รับการยืนยันแล้ว

เนื่องด้วยนโยบายของบริษัทฯ เราไม่อนุญาตให้ลูกค้าเข้าไปในพื้นที่จัดเก็บสิ่งของ ด้วยเหตุผลความปลอดภัยของลูกค้าทุกคน ลูกค้าสามารถส่งคำร้องการ "นำของออก" ได้เองจากแอปพลิเคชัน

ไม่ต้องคืน ลูกค้าสามารถเก็บกล่องเอกสารไว้ได้เมื่อสัญญาบริการจัดเก็บสิ้นสุดลง

ใช่ ลูกค้าต้องส่งกล่องพลาสติกทั้งหมดคืนให้กับ CloudRoom by JWD Store It! เมื่อสัญญาบริการจัดเก็บสิ้นสุดลง

ไม่ต้องคืน ลูกค้าสามารถเก็บกล่องแขวนเสื้อไว้ได้เมื่อสัญญาบริการจัดเก็บสิ้นสุดลง

เฉพาะในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากลูกค้า ค่าชดเชยสำหรับความเสียหายของกล่องพลาสติก (M) คือ 400 บาท สำหรับกล่องพลาสติก (L) คือ 500 บาทและสำหรับกล่องแขวนเสื้อคือ 1,500 บาท เกณฑ์ของกล่องพลาสติกที่
1.) ตัวล็อคเสียใช้งานไม่ได้
2.) ฝากล่องไม่สามารถปิดให้สนิทได้
3.) กล่องพลาสติกบุบหรือแตก
4.) พื้นผิวของกล่องพลาสติกเปื้อนหรือมีรอยขีดข่วนที่ไม่สามารถลบออกได้
*หากความเสียหายเกิดจากพนักงานของบริษัทฯ ท่านไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

ในกรณีที่ลูกค้าทำกล่องพลาสติกสูญหาย ค่าชดเชยสำหรับการสูญหายของกล่องพลาสติก (M) คือ 1,000 บาท และสำหรับกล่องพลาสติก (L) คือ 1,000 บาท

ในกรณีที่ลูกค้าทำกล่องแขวนเสื้อสูญหาย ค่าชดเชยสำหรับการสูญหายของกล่องแขวนเสื้อคือ 1,500 บาท

ลูกค้าสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ เรารับ Visa / JCB / Master Card

ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยตัวเองจากแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า CloudRoom ทางอีเมล cs@cloudroom.me หรือ LINE ID:@jwdcloudroom

บริษัทฯคิดค่าบริการรายเดือนของทั้งเดือนโดยจะสรุป ณ วันสุดท้ายของทุกๆเดือน ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินจะถูกส่งไปให้กับลูกค้าทางอีเมล์ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ในกรณีที่วันที่ 10 ของเดือนถัดไปเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เอกสารจะถูกส่งไปยังวันทำการถัดไป

ในกรณีที่ไม่มีการชำระค่าบริการจัดเก็บเลยระยะเวลา 1 เดือนหลังจากบริษัทฯส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอีเมล์ สัญญาของบริการจัดเก็บกับทางบริษัทฯจะถือว่าเป็นโมฆะ

ในกรณีที่ไม่มีการชำระค่าบริการจัดเก็บเป็นระยะเวลานานกว่า 2 เดือนหลังจากบริษัทฯส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอีเมล์ จะมีการส่งจดหมายแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเจ้าของบัญชี

หากบริษัทฯยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าของบัญชีภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ส่งจดหมายแจ้งเตือนไป บริษัทฯ ของบริการ CloudRoom by JWD Store It! ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำสิ่งของที่จัดเก็บไปทิ้งเพื่อทำลายต่อไปและยกเลิกสัญญา

(เงื่อนไขนี้ใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าที่ใช้บริการจัดเก็บมากกว่า 3 เดือน)
ในกรณีที่ลูกค้าเริ่มใช้บริการจัดเก็บช่วงกลางเดือน บริษัทฯจะคิดค่าบริการจัดเก็บโดยค่าบริการจัดเก็บรายเดือนหารด้วยจำนวน 30 วัน

วิธีการคำนวณค่าบริการตามวันที่ใช้บริการจริง
จำนวนวันที่ใช้งานจริง x (ค่าบริการรายเดือน ÷ 30 วัน) = ค่าบริการที่ผู้ใช้งานจะต้องชำระในเดือนแรก หากตัวเลขออกมาเป็นทศนิยมจะถูกกำหนดให้ปัดขึ้น

(เงื่อนไขนี้ใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าที่ใช้บริการจัดเก็บมากกว่า 3 เดือน)
ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการใช้บริการจัดเก็บช่วงกลางเดือน บริษัทฯจะคิดค่าบริการจัดเก็บโดยค่าบริการจัดเก็บรายเดือนหารด้วยจำนวน 30 วัน

วิธีการคำนวณค่าบริการตามวันที่ใช้บริการจริง
จำนวนวันที่ใช้งานจริง x (ค่าบริการรายเดือน ÷ 30 วัน) = ค่าบริการที่ผู้ใช้งานจะต้องชำระในเดือนที่ต้องการยกเลิกบริการ หากตัวเลขออกมาเป็นทศนิยมจะถูกกำหนดให้ปัดขึ้น

CloudRoom by JWD Store-It! เป็นบริการจัดเก็บสิ่งของส่วนตัวที่คำนวณค่าบริการตามขนาดของสิ่งของที่นำมาจัดเก็บจริง ลูกค้าสามารถสั่งกล่องสำหรับเก็บของผ่านเว็บไซต์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งกล่องไปยังบ้านของลูกค้า

กล่องจัดเก็บสิ่งของทุกชนิดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการจัดเก็บเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือนขึ้นไป

หลังจากที่บริษัทฯได้ทำการตรวจสอบสิ่งของที่นำมาจัดเก็บเรียบร้อบแล้ว ระบบจะเปิดบัญชีให้กับลูกค้าโดยส่งรหัสผ่านและลิงค์สำหรับการเข้าใช้งาน ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิ่งของที่นำมาจัดเก็บได้ที่หน้าจอของบัญชีของลูกค้าได้เอง

ลูกค้าสามารถคลิกที่ลิงค์ "ลืมรหัสผ่าน" ในหน้าโฮมเพจและระบุอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน หลังจากนั้นระบบจะส่งลิงค์สำหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์ของลูกค้า

คำใช้บริการจัดเก็บในแต่ละเดือนจะถูกแปลงเป็นแต้มสะคมคะแนนโดยอัตโนมัติ ทุกๆ 100 บาทมีค่าเท่ากับ 1 แต้ม ลูกค้าสามารถใช้นำแต้มสะสมไว้ใช้จ่ายค่าบริการขนย้ายได้

กรุณาอ้างอิงตามเงื่อนไขของการยกเลิก (1) บริการสั่งกล่องไปส่งที่บ้านของลูกค้า และ (2) ยกเลิกบริการจัดเก็บสิ่งของดังต่อไปนี้
1.) หากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการส่งกล่องให้ส่งไปที่บ้านหลังจากได้ทําคําสั่งการส่งกล่องไปเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถยกเลิกการส่งกล่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งให้ฝ่ายบริการลูกค้า CloudRoom ให้รับทราบผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์หรือ LINE 1 วันล่วงหน้า (ก่อนเที่ยงตรง) จากวันที่นัดให้ไปรับของ มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะคิดค่าปรับอยู่ที่ 500 บาท
2.) กล่องที่ลูกค้าสั่งผ่านระบบได้ถูกจัดส่งไปที่บ้านเรียบร้อยแล้ว หากแต่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะคืนกล่องที่เหลือซึ่งยังไม่ได้ใช้คืนให้กับบริษัทฯ สามารถทําการคืนได้ ณ วันที่นัดไปรับของ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่กล่องยังไม่ได้ถูกแกะออกมาใช้ ไม่มีความเสียหายกับกล่อง มิฉะนั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกล่องที่ถูกแกะและเกิดความเสียหาย
3.) กล่องที่ลูกค้าสั่งผ่านระบบได้ถูกจัดส่งไปที่บ้านเรียบร้อยแล้ว หากแต่ลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการจัดเก็บของกับบริษัทฯ ลูกค้าสามารถทําการคืนกล่องได้ภายใน 3วันนับจากวันที่มีการแจ้งเข้ามาโดยจะมีค่าใช่จ่ายในการส่งกล่องคืนอยู่ที่ 1,000 บาท (ไม่จํากัดจํานวนกล่อง) และไม่มีค่าใช้จ่ายของกล่องที่จัดส่งไปให้ ในกรณีที่กล่องยังไม่ได้ถูกแกะออกมาใช้ ไม่มีความเสียหายกับกล่องหรือการทํากล่องสูญหายเท่านั้น มิฉะนั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกล่องที่ถูกแกะและเกิดความเสียหายหรือสูญหาย
อย่างไรก็ตามถ้าลูกค้าไม่มีการคืนกล่องภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการแจ้งยกเลิก ทางบริษัทฯจะคิดค่าปรับอยู่ที่ 1,000 บาท และกล่องที่สั่งไว้จะถูกนํามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.) กล่องที่ลูกค้าสั่งผ่านระบบได้ถูกจัดส่งไปที่บ้านเรียบร้อยแล้ว หากแต่พนักงานไม่เจอลูกค้า ณ สถานที่นัดเจอไปรับของมาจัดเก็บ ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ อีเมล์หรือ LINE ก็ดี ภายใน 2 ชั่วโมงจากเวลาที่ได้นัดไว้ ทางบริษัทฯจะคิดค่าปรับอยู่ที่ 1,000 บาท และกล่องที่สั่งไว้จะถูกนํามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด